Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 422/13 zmieniającej ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 144/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu przesyłowego...

Treść archiwalna

wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Odolanów: Etap II Turek – Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego, o długości 85,3 km – odcinek od granicy gminy Przykona z gminą Turek, do działki nr 1034, w obr. Gliśnica, gm. Odolanów”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 3 stycznia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 20.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28