Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 24/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z drogą ...

Treść archiwalna

... powiatową nr 1022P (z wyłączeniem skrzyżowania) od km ok. 38+700 do km ok. 42+800, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 grudnia 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 18.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:48