Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 23/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lutogniew - Krotoszyn od km 113+950 do

Treść archiwalna

...km 117+250.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 15.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:47