Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 13/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa (częściowa rozbudowa) drogi krajowej nr 72 w m. Turek od km 31+907,15 do km 32+944,33"

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Data utworzenia: 12.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 14:19