Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 144/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia...

Treść archiwalna

DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Odolanów: Etap II Turek - Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 85,3 km – odcinek od granicy gminy Przykona z gminą Turek do działki nr 1034 w obr. Gliśnica, gm. Odolanów”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 13 maja 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 30.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28