Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 w zakresie budowy chodnika na odcinku Zakrzewo - Polityka”.

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 kwietnia do 2014 r. do dnia 9 maja 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 25.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28