Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka Leszno - Stare Bojanowo od km 94.750 do km 111.250 ...

Treść archiwalna

... w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV - LPN. "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 grudnia 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28