Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 69/12 z dnia 12 marca 2012 r. dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ...

Treść archiwalna

... ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów: Etap I Gustorzyn - Turek, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 47,9 km - od granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem wielkopolskim do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem wielkopolskim do granicy gminy Przykona z gminą Turek"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 6 maja 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 12.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28