Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 114/Z/13 z dnia 29 października 2013r. (znak: IR-V.7840.3.36.2012.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany...

Treść archiwalna

i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Stefana Granatowicza, na inwestycję pn.: "Przebudowa szlaku Mosina - Luboń k/Poznania od km 147.300 do km 156.500 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 3 stycznia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Data utworzenia: 20.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28