Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa szlaku Mosina - Luboń k/Poznania od km 147.300 do km 156.500 w zakresie układu torowego, ...

Treść archiwalna

... robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 12.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28