Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji Czempiń od km 131.080 do km 134.500 w zakresie układu torowego, robót drogowych, ...

Treść archiwalna

... robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 2 maja 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 08.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28