Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o możliwości zapoznania się przez strony postępowania administracyjnego z aktami w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa sieci technicznej ...

Treść archiwalna

... urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na szlaku Luboń k/Poznania - Poznań"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 6 maja 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 18.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28