Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o możliwości zapoznania się przez strony postępowania administracyjnego z aktami w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. : "Przebudowa stacji...

Treść archiwalna

... Luboń k/Poznania od km 156.500 do km 159.000 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 kwietnia 2013 r. do dnia 15 maja 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 26.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28