Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego w sprawie pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S-8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła „Cieśle” w km 29+800 do węzła „Syców Wschód” w km 54+910 ...

Treść archiwalna

(Oficjalna nazwa zamierzenia: „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław(Psie Pole) – Syców etap II – Oleśnica(węzeł Cieśle) – Syców (węzeł Syców Wschód)”

Obwieszczenie publikowane w terminieod 11 maja 2011 r. do 25 maja 2011 r.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 11.05.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29