Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła „Cieśle"..

Treść archiwalna

...w km 29+800 do węzła „Syców Wschód” w km 54+910.

 Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 24 listopada 2010 r. do 8 grudnia 2010 r.

Autor: Jarosław Barańczak
Data utworzenia: 23.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29