Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła „Cieśle” w km 29+800 do węzła „Syców Wschód”...

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 XII 2010 r. do dnia 26 XII 2010 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 09.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29