Obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 września 2006 roku

w sprawie: ustalenia wysokosci wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni uzytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657) ogłasza się wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim na okres od 1 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. w wysokości:

    dla województwa, z wyłączeniem miasta Poznania - 2250 zł,
    dla miasta Poznania  - 3270 zł

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 151 z 28 września 2006 r., poz 3643

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28