Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr 64/Z/13 wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 10 lipca 2013r. (znak: IR-V.7840.3.23.2012.6).

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 27 września 2016 r. do dnia 11 października 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 26.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.10.2016 - 07:38