Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Rydzyna - Leszno od km 86.350 do km 94.750 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej ...

Treść archiwalna

o... do km 95.300, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace  na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.105.2016.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 września 2016 r. do dnia 3 października 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 16.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 04.10.2016 - 11:26