Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Rawicz - Bojanowo od km 64.440 do km 73.950 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów ...

Treść archiwalna

... budowlanych, obiektów inżynieryjnych do km 73+955, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 74+300, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji do km 74+052. Prace  na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.110.2016.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 9 września 2016 r. do dnia 23 września 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.09.2016 - 07:32