Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia ...

Treść archiwalna

... 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.111.2016.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 12 października 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.10.2016 - 07:20