O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław od km 227+000 do km 227+400 - skrzyżowanie z drogą powiatową...

Treść archiwalna

...nr 3913 P Oborzyska Stare - Kurowo, gmina Kościan, województwo wielkopolskie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 30 lipca 2009 r. do 13 sierpnia 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 28.07.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23