O wydaniu w dniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Września

Treść archiwalna

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) Wojewoda Wielkopolski

ZAWIADAMIA

o wydaniu w dniu 20.10.2006 r. decyzji SR.II-3.66191-8/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Września w ciągu drogi krajowej nr 15

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Środowiska i Rolnictwa, bud. C, pok. 27 oraz Urzędzie Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Jednocześnie na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 i art. 53 ustawy - Prawo ochrony środowiska informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji

Publicznie dostępny wykaz znajduje się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Środowiska i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu - budynek C, pok. nr 9, tel. 8541507 i jest udostępniany w godzinach pracy Urzędu.

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.12.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28