O wydaniu w dniu 17 września 2009r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 256/09 znak: IR.V-6.7111-91/09) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: „Budowa czterotorowej linii napowietrznej...

Treść archiwalna

...2x400 kV + 2x220 kV Plewiska - Kromolice na odcinku od słupa nr 39 (istniejący) do słupa nr 43 - po trasie istniejącej linii 220 kV Konin - Plewiska”

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 21 września 2009 r. do 7 października 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 21.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28