O wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji nr 9/10 z dnia 5 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji przedsięwzięcia Euro 2012, ...

Treść archiwalna

dla inwestycji pn. "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I" w zakresie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów Miasta Poznania: dz. nr 1/4, ark. 18, obręb Jeżyce

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia X 2012 r. do dnia X 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 06.07.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29