O wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum rehabilitacji i profilaktyki niepełnosprawności dzieci i młodzieży oraz zespołu administracyjno-biurowo-socjalnego na...

Treść archiwalna

...poziomie ± 0,00 trybuny IV stadionu miejskiego w Poznaniu”

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 2 lipca 2009 r. do 17 lipca 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 02.07.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28