O wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku od słupa 102 do 100A, po trasie istniejącej linii...

Treść archiwalna

...220 kV Plewiska-Konin, na działkach nr: 122/12, 124/9, 125/9, 130/14, 130/16, 130/18, 130/17, 133/11, 130/23, 130/25 w obrębie ewid. Bieganowo, gm. Kołaczkowo, pow. wrzesiński"

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 7 lipca 2009 r. do 21 lipca 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 06.07.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28