O wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej decyzję Starosty Poznańskiego Nr 6/2010 z dnia 01 marca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Polnej w Czerwonaku ...

Treść archiwalna

w zakresie budowy chodnika i ciągu pieszo - rowerowego i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 września 2011 r. do dnia 15 września 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 31.08.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22