O wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 24/Z/13 z dnia 3 kwietnia 2013r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Podstacja trakcyjna Luboń wraz z ...

Treść archiwalna

... linią zasilającą na terenie PKP w zakresie: linii kablowej SN 15 kV zasilającej PT Luboń, obiektu budowlanego, elektroenergetyki, kabli zasilaczy trakcyjnych i powrotnych. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań" w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 kwietnia 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 03.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28