O wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 2353/2012 z dnia 11.10.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Jabłonkowskiej w Poznaniu (droga kategorii gminnej)...

Treść archiwalna

... na odcinku od ulicy Ustrońskiej do ulicy Cieszyńskiej.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 grudnia 2012 r. do dnia 24 grudnia 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 10.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23