O wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 1946/2011 z dnia 31.08.2011 r., znak UA.VII.A08/6740-1548/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Sielskiej w Poznaniu

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od 16 grudnia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22