O wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Poznania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Grunwaldzkiej...

...i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 6 maja 2010 r. do 20 maja 2010 r.

Autor: Nazwiska w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 04.05.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:10