O wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kępińskiego nr 1/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr G 859642 oraz nr G 859652 w Olszowej, gmina Kępno, ...

Treść archiwalna

na odcinku od pasa drogowego drogi krajowej nr 8 do km 1+851,20 wraz z usunięciem kolizji sieci teletechnicznych i energetycznych oraz budową kanalizacji deszczowej i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Obwieszczenie publikowane od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 11 lipca 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 24.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23