O wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. znak: BŚ. 6740.4.1.2011.GD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich...

Treść archiwalna

... z ulicą Zagonową na działkach nr 966/15, 950/3 i 949/7 w Jarocinie wraz z odwodnieniem i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Obwieszczenie publikowane w terminie od 21 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 18.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22