O wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Jarocińskiego z dnia 02 sierpnia 2011 r. znak: BŚ. 6740.4.2.2011.GD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Piaskowej w Wilkowyji...

Treść archiwalna

... wraz z odwodnieniem (przedłużenie ulicy Piaskowej do ulicy Iwaszkiewicza) na działkach nr 117 i 81/2 (obręb Wilkowyja) oraz 8099/6 i 195/1 (obręb Tarce) i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Obwieszczenie publikowane w terminie od 18 listopada 2011 r. do 2 grudnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 17.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23