O wydaniu decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 112/2011 z dnia 13.09.2011 r. o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ulicy Wygon w Poznaniu ...

Treść archiwalna

na odcinku od ulicy Chrzanowskiej do ulicy Gospodarczej

Obwieszczenie publikowane w terminie od 7 listopada 2011 r. do 21 listopada 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 02.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22