O wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2009 r. nr 65/2009 w części dotyczącej działek nr 43/2 ark. 3, 34 ark. 8, 14 ark. 1 i 10/24 ark. 9, obręb Junikowo oraz w pozostałej części odmawiająca...

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 XII 2010 r. do dnia 20 XII 2010 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 03.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:03