O wydaniu decyzji pozwolenia na budowę obwodnicy Nowe Skalmierzyce

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 6 listopada 2006 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu została wydana decyzja nr 29/6 Wojewody Wielkopolskiego znak WI.Le-5.7111-51/06 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zadania „budowa obwodnicy Nowe Skalmierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp.-Kalisz od km 0+000 do km 0+750”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm. w ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, uważa się że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wydaniu w/w decyzji i w terminie 14 dni mają prawo zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Lesznie pl. Kościuszki 4 pok. 203 tel. 065-529-48-38 wew. 301.
 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28