O wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 450/12 dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów, ...

Treść archiwalna

... realizowana pod nazwą projektową: "Wymiana odcinka gazociągu DN 500 relacji Gustorzyn - Odolanów" .

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 grudnia 2012 r. do dnia 24 grudnia 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 07.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28