O wydaniu decyzji nr 18/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3090P w m. Ląd w km 5+597,...

Treść archiwalna

której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 listopada 2012 r. do dnia 21 listopada 2012 r. 

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 06.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22