O wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 13/2011 z dnia 22.06.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki ...

Treść archiwalna

na odcinku Swarzędz - Garby

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 września 2011 r. do dnia 22 września 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 06.09.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23