O wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2011 r. Nr 7/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku terminala..

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 11.01.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 14:48