O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 Lipnica-Buk-Stęszew, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku Wielka Wieś- Buk"

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia 23 listopada 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 08.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23