O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 polegającej na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 5713P do m. Krążkowy w km...

Treść archiwalna

...197+770, gmina Kępno, województwo wielkopolskie

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 02.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23