O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław od km 227+000 do km 227+400 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3913 P...

Treść archiwalna

...Oborzyska Stare - Kurowo, gmina Kościan

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 29 czerwca 2009 r. do 14 lipca 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 25.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23