O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 189 m. Górzna od km 6+780 do km 7+950"

Treść archiwalna

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 4 września 2009 r. do 21 września 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 02.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23