O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 5 w Lesznie - odcinek II i III ...

Treść archiwalna

od km 263+514,00 do km 266+826,00, realizowanej wg projektu pod nazwą: "Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna - południowa granica miasta - etap II"

Obwieszczenie publikowane w terminie od 1 czerwca 2011 r. do 15 czerwca 2011 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 30.05.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23