O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 306 w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych w m. Mirosławki

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2011 r. do dnia 20 września 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 02.09.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23