O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 w rejonie ul. Polnej w m. Swarzędz...

Treść archiwalna

realizowanej pn. "Przebudowa DK nr 92 z ul. Polną w m. Swarzędz"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 września 2011 r. do dnia 26 września 2011

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 08.09.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23