O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej, czterotorowej dwunapięciowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV relacji...

Treść archiwalna

...Plewiska - Kromolice od słupa nr 39 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr 43

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 26.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28